لمس تن تو

لمسِ تن تو شهوت است و گناه.. حتی اگر خدا عقدمان را ببندد! داغیِ لبت ، جهنم من است.. حتی اگر فرشتگان سرود نیکبختی بخوانند! هم آغوشی با تو ،هم خوابگیِ چرک آلودی ست.. حتی اگر خانه ی خدا خوابگاهمان باشد! فرزندمان، حرام نطفه ترین کودک زمین است.. حتی اگر تو مریم باشی و من روح القُدُس! خاتون من! حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم ، یک بوسه.. یک نگاه حتی .. حرامم باد اگر تو عاشق من نباشی....

شاملو

/ 0 نظر / 24 بازدید