نیشتمانم

نیشتیمانم

ئەگەر دەستی راستیان بڕیم

چەپ فێر ئەکەم

 بۆ ئەوەی ناوت بنووسێ

چەپیان بڕیم،ئەوا پەنجەی قاچەکانم رائەهێنم

بۆ ئەوەی ناوت بنووسێ

دووای چوار پەلی بڕاویشم

بە هاوار ناوت ئەنووسم

کە هاوار مرد

من سەرنجم فێرکردووە

که چۆن ناوت له ناو چاوی

ترس و بیمی جەلادەکانی ژوور سەرما هەڵبکەنێ

 

شێرکۆ بێکەس

/ 0 نظر / 39 بازدید