هه لبژارده

وتیان:

به ینی دار و گولله و زیندانیکی ئه به دی دا!

سه رپشک به!

په تی سیداره م هه لبژارد!

چون سیداره

خاوه ن به رزی و شکو و شانه!

له و سه ره وه 

قاچم له عاست 

سه ر و گویچکه ی جه للادانه...

/ 0 نظر / 40 بازدید